Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - Z OBECNÍ KNIHOVNY

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

Z OBECNÍ KNIHOVNY

Také včelenské knihovny se tohoto roku dotkly změny. Dosavadní knihovnice, paní Blanka Drtinová, požádala z důvodu pracovního vytížení o uvolnění z funkce knihovnice obecní knihovny. Paní Drtinová pracovala ve svém volném čase v obecní knihovně s pomocí svého manžela a syna Martina od roku 1994, za což si jistě zaslouží velké poděkování nejenom všech pilných čtenářů. Novou knihovnicí se stala od 24. března 2004 paní Alena Hálová, tř. 5. května 63, Včelná. Současně se změnou v osobě knihovnice obecní úřad zajistil vymalování prostor knihovny, napojení internetu pro veřejnost zdarma a zlepšení osvětlení interiéru. Změnila se také výpůjční doba, a to na pondělí (15 - 17 hodin) a středu (15 - 18 hodin). Za poplatek je také možnost použít v prostorách úřadu barevnou tiskárnu či kopírku.

Ke znovuotevření knihovny byla právě 24. března v jejích prostorách uspořádána malá slavnost. Sešla se veřejnost, zastupitelé i další příznivci knihovny, pozvání přijal také pan spisovatel Mertl. Přibližně dvacet lidí tak ohodnotilo dosavadní činnost knihovny a do funkce byla uvedena paní Hálová. Nakonec se připíjelo na bezproblémový další chod a diskutovalo se o politice, kultuře, o Včelné, ale především o literatuře. V rámci malé slavnosti pak byly v knihovně vystaveny nalezené díly kronik obce Včelná z let 1947 - 1971, o jejichž znovuobjevení v Jihočeském muzeu se zasloužil náš exkronikář, pan Vydra.

Pokud jsem se zmiňoval v průběhu tohoto článku též o internetu, pak se sluší zmínit také zajímavou službu, kterou od května rozeběhl obecní úřad ve spolupráci s ing. Janem Braumem. Pan Braum začal vést pro starší spoluobčany bezplatný kurz práce s počítačem a seznámení s internetem. Tento kurz se setkal s příznivým ohlasem a byl velmi solidně navštěvován.