Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - SLAVNOST ODHALENÍ A VYSVĚCENÍ NOVÉ SOCHY U KAPLIČKY

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

SLAVNOST ODHALENÍ A VYSVĚCENÍ NOVÉ SOCHY
SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
U KAPLIČKY NA TŘÍDĚ 5. KVĚTNA VČELNÁ

V naší obci jsou dvě církevní stavby, které jsou nerozlučně spjaty s její historií. Zatímco kaple uprostřed obce zasvěcená Panně Marii byla vystavěna v roce 1900 jako díkůvzdání a je v soukromém vlastnictví, výklenková Boží muka na okraji obce byla vystavěna již v době vzniku a možná ještě před vznikem Včelné.

Tato Boží muka, pro něž se vžilo označení kaplička, byla naposledy vyzdobena kolorovanou dřevěnou sochou sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora a na štítu byla malba na plechu znázorňující Nejsvětější Trojici. Díky péči místních obyvatel, a to zejména těch z blízkého okolí, se kaplička zachovala do dnešní doby, i když socha sv. Jana Nepomuckého byla odcizena asi před čtyřiceti lety a malba na štítě byla poničena povětrnostními vlivy.

Tato Boží muka byla místem, kde se lidé zastavovali po šťastném návratu do rodné obce, ale byla také pro mnohé místem posledního rozloučení s obcí a se svými blízkými při cestě k věčnému odpočinku.

V letošním roce byla pracovníky obce provedena oprava této kapličky. Zkorodovaný plech s již téměř neznatelnou malbou byl odstraněn a namísto toho byl vytvořen mozaikový obraz, který vytvořil stávající starosta obce, Pavel Rožboud. Zároveň bylo rozhodnutím zastupitelstva objednáno zhotovení nové dřevěné sošky sv. Jana Nepomuckého u akademického sochaře Josefa Kříže, rodáka z Kamenného Újezda. Umístění nové sochy a mozaikového obrazu Nejsvětější Trojice do kapličky je vyjádřením úcty k našim předkům a připomenutím existence duchovních hodnot.

Dne 31. října 2004 se uskutečnila Slavnost odhalení a vysvěcení nové sochy svatého Jana Nepomuckého u naší kapličky. Pravdou je, že počasí v tento den bylo velmi nepříznivé. Hustě pršelo a mraky na obloze nedovolily sluníčku ani vykouknout, natož aby se na nás usmálo. Přesto jsem byl velmi mile překvapen, že se nakonec na třídě 5. května sešlo u kapličky kolem stovky účastníků! Zastoupeny byly všechny věkové generace, zejména pak ta střední. Hudební doprovod obstarala tříčlenná kapela v čele s Bedřichem Veselým, kdy nám celkem pánové zahráli asi pět písní před započetím celého aktu vysvěcení. Hudba to byla milá, příjemná, hrána na trubky a trumpety.

Samotná slavnost započala úvodním projevem pana starosty Rožbouda, který poděkoval všem účastníkům, a pak předal slovo exkronikáři, panu Vydrovi, který podrobně, leč zajímavě osvětlil některé historické souvislosti s kapličkou spojené. Mluvil například o tom, že všude kolem Včelné byly dříve lesy, kolem kapličky pak vedla císařská cesta do Lince, o tom, že kaplička je částečně postavena z kamene a také zmínil to, že svatý Jan Nepomucký byl jakožto světec ve své době přijatelný pro tehdejší české i německé obyvatelstvo, z hlediska náboženství byl v podstatě neutrální a oblíbený. Škoda, že některé souvislosti z projevu pany Vydry unikaly pod hlukem okolo projíždějících aut (třída 5. května pro účel slavnosti uzavřena býti nemohla) a také pod hlukem z kapek deště dopadajících na deštníky.

Pak přišla nejdůležitější část - akt vysvěcení. Ten provedl páter Karel Hampl, správce farností Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd a Doudleby, a to za asistence jáhena Talíře. Bylo při tomto slyšet několikero modliteb, zejména pak Otčenáš, při němž se modlily zejména ty starší ročníky, přece jen málokterý dnešní mladý tyto modlitbičky zná.

Pozvání také přijalo několik důležitých osobností jižních Čech: především jihočeský hejtman Jan Zahradník, který také odhaloval sochu sv. Jana Nepomuckého, dále pak zástupci okolních obcí: za Homole starostka Štěpánková, za Kamenný Újezd starosta Ondřich, za Plav starosta Hlach, za Malovice pan Kavan a za Chelčice paní Kavanová. Právě s pomocí paní Kavanové vznikala ona mozaika na kapličce, kdy velkou výhodou byla také vlastní výtvarná dílna v Chelčicích, kde mají i pec, v níž materiál na mozaiku vznikl.

Celá tato obnova by se neobešla bez finanční podpory, kdy bych rád jmenoval alespoň pár těch významnějších dárců: rodina Vavrochů, Jan Houska, paní Petrová z čísla popisného 7, místostarostka obce Jarmila Mandžuková, farář Karel Hampl a ředitel firmy VAK, pan Josef Unger.

Poté, co skončila tato slavnostní chvíle, odebralo se asi třicet účastníků do blízkého restaurantu Victoria, kde při občerstvení a doprovodné živé muzice pokračovala víceméně již neformální zábava a zúčastnění si mohli vzájemně předat své dojmy v příjemné atmosféře.

Krásnou součástí a celým doplněním těchto slavnostních dní pro Včelnou byla výstava obrazů Pavla Vacka, malíře, jenž se narodil na sklonku roku 1945, a jehož můžeme směle označit jako lyrika jihočeské krajiny. Výstava to byla čtyřdenní, zahájena vernisáží dne 27. října 2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu Včelná. Motivy byly hlavně krajiny formou olejomalby, kdy byl silně znát vliv jihočeské přírody na malíře působící. Barvy na obrazech převládaly zelené tlumené a osobně mohu doplnit, že nejvíce mě zaujal obraz s názvem Hrázka s můstkem. Už jenom to, že na něm bylo tak blízko k vodě, která má s naším milovaným jihem jistě co do činění, sem určitě nejen já dokázal ocenit. Ti, kteří se přišli na výstavu podívat, mohli své podpisy a dojmy z děl zapsat do připravené návštěvní knihy.

Konec října tohoto roku byl sice zamračený, zablácený, deštivý a ponurý, ale lidé zase k sobě měli díky tomuto počinu o něco blíže. I takovýmto způsobem dnes můžeme chápat současné náboženství a víru. Lidé se setkávají, mnozí mohou být i ateisty, ale přesto přijdou, aby se zúčastnili vysvěcení kapličky, kterou mají spojenou s domovem. A domov vždy bude mít v našich srdcích své místo.