Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - BUDE SE VYVLASTŇOVAT MAJETEK?

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

BUDE SE VYVLASTŇOVAT MAJETEK?

V poslední době se často hovoří o takzvaném vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu. Tato diskuze vedená ve sdělovacích prostředcích je ale spíše politickým předvolebním harašením.

Současná legislativa sice umožňuje vyvlastnit pozemky v souvislosti s výstavbou především důležitých sítí, jako jsou železnice či dálnice, ale je třeba si říci, co je tím veřejným zájmem a jakých důležitých, přesněji řečeno pro život v určitém regionu nepostradatelných, staveb se týká. Je přinejmenším nezodpovědné používat termín vyvlastňování při přípravě například pozemků pro realizaci rozšíření bytové či podnikatelské zástavby v obcích. Ani výstavba inženýrských sítí a nových místních komunikací pro rozvoj obce nemusí být ve veřejném zájmu, ale pouze v zájmu obce či podnikatelského subjektu, nebo jejich společným zájmem.

V katastru naší obce bude pro naplnění dalšího rozvoje podle platného územního plánu sice potřeba vybudovat řadu nových a rozšířit stávající inženýrské sítě na pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví, ale jak jsme byli ujištěni starostou obce, tak současné zastupitelstvo Včelné ctí nedotknutelnost soukromého vlastnictví a termín vyvlastnění nemá ve svém slovníku. Poskytnutí pozemků pro veřejné sítě by se tedy mělo uskutečnit vždy na základě vzájemných smluvních vztahů.