Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - PLES OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

PLES OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

22. ledna 2005 měla slávu v místním kulturním domě včelenská Občanská demokratická strana, kdy pro své příznivce i jiné další zájemce připravila klasický ples. Vše začalo v osm hodin večer a zábava trvala až do tří hodin do noci.

K tanci i poslechu hrála hostům kapela Rosa, která se vyřádila na směsi dechovek i písních z let šedesátých až devadesátých, přičemž zazněly i některé originální verze songů v angličtině. Výkon zpěvačky i kapely byl velmi dobrý, kapela Rosa své jméno na jihu Čech jistě má.

V ceně vstupenky devadesáti korun českých bylo zahrnuto i malé občerstvení, dámy pak navíc dostaly u vchodu květinu - karafiát. Sál kulturního domu byl téměř zaplněn, v přízemí bylo obsazeno zcela, nahoře na balkoně sedělo přibližně dvacet lidí. Celkem se tedy sešlo odhadem kolem 200 lidí. Během večera na nás čekalo profesionální předtančení, tombola, dámská volenka a půlnoční losování tomboly, kdy hlavní cenou v ní byl vysavač.

Akce se dle mého povedla i proto, že byla dobře zajištěna a lidé se bavili a hodně tancovali. V sále byla vidět zejména střední generace, poměrně málo přišlo mladých lidí kolem dvaceti let věku. Škoda jen, že v dnešní době u dam převládá v oblékání toliko černé barvy a v sále pak všechny jaksi splývají. V celém "kulturáčku" bylo mnoho půvabných dam, nicméně jen u třech převládala v oblečení jiná barva než černá! Každopádně tento ples byl vydařený a místní pobočce "ODSky", která je u nás ve Včelné spojena hlavně se jmény pana Hájka a pana Mikšovského, patří za něj pochvala.