Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - METANÁ VE VÝSLEDCÍCH

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

METANÁ VE VÝSLEDCÍCH

Metaná patří ve Včelné zejména společně s fotbalem k pilířům zdejšího sportu, v obci se jí věnuje hned několik rodin. Zejména rodiny Melušova a Tesařova, kdy obě vedle sebe žijí v ulici Na Vyhlídce, už mnoho v tomto sportu dokázaly. 29. ledna 2005 se ve Strakonicích konalo Mistrovství České republiky v metané na ledě a já bych vám rád touto formou zprostředkoval výsledky, na kterých je úspěch naší metané znatelný.

V družstvech žen v metané na ledě získalo první místo družstvo MC Včelná ve složení Dana Melušová, Andrea Melušová, Veronika Gregorová, Alena Kuzdřálová a Olga Faltýnková. Také třetí místo patřilo Včelné, v tomto případě družstvu SK Včelná ve složení Zdeňka Komzáková, Marta Levá, Marta Soukupová a Lucie Mikolášková. První místo v hodech na cíl získalo opět družstvo MC Včelná, družstvo žen SK Včelná se umístilo na šestém místě.

Ve skupinách mužů patřilo první místo v hodech na cíl družstvu Slavoj Stožice, jehož členem je Zdeněk Meluš ze Včelné. V metané na ledě toto družstvo vybojovalo druhé místo. Na šestém místě v mužské kategorii se umístilo družstvo MC Včelná a na osmém místě SK Včelná.

A jak dopadly soutěže jednotlivců? U pánů nádherně - první místo v hodech na cíl totiž vybojoval již zmiňovaný Zdeněk Meluš ze Včelné. Ženy si vedly o něco hůře - šesté místo v hodech na cíl obsadila Andrea Melušová, sedmé místo patří Daně Melušové a místo desáté pak Zdeňce Komzákové ze Včelné.