Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - POHLED DO DOBY NEDÁVNÉ - ROK 1990

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

POHLED DO DOBY NEDÁVNÉ - ROK 1990

Rok 1989 byl pro náš stát jistě rokem přelomovým. V listopadu roku 1989 proběhla takzvaná sametová revoluce a skončila tak dlouholetá vláda totalitního komunistického režimu, který potlačoval osobní svobodu a demokratický režim. V roce 1990, krátce před prvními svobodnými volbami, se také ve Včelné uskupila strana s názvem Občanské fórum (OF), které mělo nejprve ve sletu rychlých polistopadových událostí podobu nekonvenční, a pak teprve další podoba Občanského fóra byla připravena pro volby, a tak toto druhé Občanské fórum bylo již konsolidované. Mám zde nyní k dispozici seznam členů OF z roku 1990, kteří za tuto stranu vystupovali a chtěli se ve Včelné na novém demokratickém chodu společnosti nějakou měrou podílet.

   1) Petr Průša      Witthanova 222, Včelná
   2) Vlasta Braumová    Lesní kolonie 369, Včelná
   3) Pavel Petrouš     Družstevní 320, Včelná
   4) Michaela Petroušová  Družstevní 320, Včelná
   5) Jan Pešťák      U Čtyř chalup 198, Včelná
   6) Ferdinand Vydra    Jiráskova 297, Včelná
   7) Vlastimila Palušová  U čtyř chalup, Včelná
   8) Bohuslav Šandera   Nádražní 321, Včelná
   9) Zdena Kindlerová   Jiráskova 333, Včelná
  10) Ing. J. Dvořák    V Sídlišti 323, Včelná
  11) Vladěna Márová    Lesní kolonie 245, Včelná
  12) Ing. Jan Pučegl    tř.5.května 317, Včelná
  13) Dr. Helena Bednářová Rybákova 364, Včelná
  14) Ing. Vlasta Antalová Rybákova 178, Včelná
  15) Alexandr Antal    Rybákova 178, Včelná
  16) Jiří Hák       tř.5.května 25, Včelná

Občanské fórum bylo v podstatě jakýmsi předchůdcem dnešní Občanské demokratické strany (ODS), kdy v celorepublikovém měřítku mnozí členové OF pak do nově vznikající ODS přišli a Občanské fórum postupně jako strana zaniklo. Nicméně bylo startovací dráhou pro mnohé občany, kteří chtěli být politicky činní a zejména pak zde byly utvářeny prvotní demokratické principy nového způsobu fungování státu.