Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Velikonoční výstava výrobků chráněných dílen započala slavnostní vernisáží dne 23. března 2005. Za účasti obecních zastupitelů a dalších hostů předal v zasedací místnosti obecního úřadu po uvítání přítomných starosta obce, pan Rožboud, zástupcům vystavovatelů - chráněných dílen Domu svaté Anežky v Týně nad Vltavou a Střediska Rolnička v Soběslavi - menší sponzorský dar z výtěžku obecního plesu jako výraz podpory jejich činnosti.

Vystavovatelé pak osobně představili záběr své činnosti, která se zaměřuje na pomoc tělesně a mentálně postiženým, kteří takto mohou dosáhnout svého osobního maxima v přátelském prostředí a v atmosféře respektu k jedinečnosti a hodnotě každého člověka. Vernisáž byla i příležitostí pro aktivní pracovníky z obecně prospěšné společnosti Domov svaté Anežky a diakonie Československé církve evangelické Střediska Rolnička k předání zkušeností a evidentně přátelskému pohovoru.

Domov svaté Anežky nainstaloval ve výstavních prostorách i originální stánek vlastní výroby. I ten si mohli zájemci koneckonců, tak jako vše ostatní, objednat k zakázkové výrobě. Výstava totiž byla výstavou prodejní. Z exponátů jsme pak mohli vidět všelijakou malovanou keramiku, kraslice zdobené i dírkované z chráněné dílny paní Doskočilové, výrobky z dlabaného dřeva a proutí z chráněné dílny Střediska Rolnička, jakož i ručně vyráběné svíčky a množství dalších keramických, vyřezávaných a textilních výrobků. Výstava pak trvala až do pondělí 28. března.