Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VČELNÉ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VČELNÉ

Dopravní obslužnost v naší obci je zajišťována třemi způsoby veřejné dopravy. Tím prvním pak je železniční doprava, což je nejméně výhodný způsob z hlediska četnosti spojů a dostupnosti. Obec na ni nedoplácí a je velmi málo využívána. Obcí projede jedním směrem 8 vlaků denně. Cena jízdného ze Včelné do Českých Budějovic na hlavní nádraží je 16,- Kč v případě plného jízdného, v případě zákaznického jízdného se slevovou kartou Z je cena o pět korun nižší.

Další možností jsou takzvané modré linkové autobusy. Autobusová doprava jezdící na trase České Budějovice - Kaplice a České Budějovice - Český Krumlov slouží především cestujícím, kteří se směrem na Krumlov a Kaplici potřebují dopravit. Celkem staví denně v obci v pracovní dny přibližně 30 spojů, o víkendech a ve svátek pak 10 spojů, ovšem s různými omezeními. Bývá také potřeba dát řidiči autobusu mávnutím ruky znamení. V roce 2006 nebude na tyto spoje obec doplácet. Prokazatelnou ztrátu v tomto roce pak uhradí přepravcům Krajský úřad v plném rozsahu. Cena jízdného Včelná - České Budějovice, nádraží je 10,- Kč.

Poslední třetí možností je městská hromadná doprava (MHD). Ta je také nejvíce obyvateli Včelné využívána, kdy v jednom směru projede v pracovních dnech 45 spojů, o prázdninách 29 spojů, o víkendech a ve svátek 17 spojů. MHD ovšem vykazuje největší takzvaně prokazatelnou ztrátu na jeden ujetý kilometr. Kalkulace na rok 2006 činí 30,46 Kč na kilometr oproti 28,17 Kč v roce 2005. Při sjednaném počtu ujetých 41.515,2 kilometrů na katastrálním území Včelná činí celková ztráta 1.264.553,- Kč. Obec uhradí Dopravnímu podniku v roce 2006 částku 695.128,- Kč. Zbytek uhradí Krajský úřad.

Od letošního roku jsou změny jízdních řádů prováděny u všech přepravců k 10. až 12. prosinci. Obec však má velmi malý vliv na rozsáhlejší změny. Zpracování grafikonů dopravy se provádí s ohledem na návaznost spojů, vytížení řidičů, změny tras, počty spojů, a podobně. Snahou vedení obce je, aby vynucené změny příliš nezasahovaly do ustálených časů pracovní doby či školního vyučování a aby nedocházelo k příliš velkým časovým mezerám. Za zmínku také stojí fakt, že řidiči modrých linkových autobusů společnosti ČSAD, které mají v obci zastávku, musejí každého zájemce o cestu dle vyjádření vedení přepravní společnosti vzít jako každého jiného váženého zákazníka a nepoučovat nás o tom, že tu máme městskou hromadnou dopravu, jinak jim v opačném případě hrozí osobní postih.