Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - SETKÁNÍ SE SENIORY

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

SETKÁNÍ SE SENIORY

Že jsou včelenští senioři skupinou velmi společenskou, je již dávno známo. Letošní setkání s nimi bylo obzvláště povedené. Konalo se 10. prosince 2005 v místním kulturním domě. Pod záštitou obce byla připravena kulturní akce, kterou si naši senioři velmi pochvalovali. K tanci zahrála živá kapela a k vidění bylo mnoho připraveného programu. Vystoupily tak se svými scénkami děti z naší mateřské školy, dále byl k vidění folklorní soubor Radost. K dobré náladě pak zcela mimořádně přispěly i ochotnické recesistky z Bavorovic, které s velkým nasazením a zdravou dávkou exhibicionismu předvedly dívčí spartakiádní skladbu "Poupata", přehlídku vymyšlených krojů z celého světa, kankán a jiné scénky.

Byl přítomen také starosta obce, pan Rožboud, který neopomněl zatančit si sólo s některými jubilantkami a poblahopřát jim osobně k životnímu výročí, například také paní Hájkové. Občerstvení během setkání zajišťovali obecní zastupitelé. Na seniorech bylo vidět, že i s postupem věku se dá krásnět, zrát a mládnout, a tedy je pravdou, že věku se bát nemusíme.