Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - STAVBY V OBCI

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

STAVBY V OBCI

Takovou tou hlavní obecní stavební činností v letošním roce určitě bylo vybudování technického zázemí obce, umístěného hned u budovy Obecního úřadu Včelná. Tato stavba byla zahájena koncem června a kolaudace byla pak svolána na 23. prosince 2005. Výběrové řízení na toto dílo vyhrála firma Norema, kdy celkem bylo v nabídkovém řízení osloveno pět stavebních firem. V zastavěné ploše 132 metrů čtverečních je tak umístěna garáž pro traktory a jinou techniku, dílna, teplá šatna pro pracovníky obce, sociální zázemí pro budoucí veřejný park a kanceláře. Z celkových nákladů 2.314.235,- Kč včetně daně bylo uspořeno 62.216,- Kč. Obec ještě pak na závěr letošního roku naplánovala výměnu zařízení v pánské části WC v kulturním domě, pro potřeby kulturních akcí pořádaných obcí zakoupit ozvučovací techniku a provedení drobných úprav části chodníku na třídě 5. května.

Projekt a stavba posílení kanalizačních sběračů - V souladu se smlouvou o dílo byl obci předán projekt na výstavbu kanalizačních sběračů s retenční nádrží a současně byla zahájena příprava dokumentace pro vodoprávní řízení (stavební povolení). Celkové náklady této rozsáhlé stavby dosahují s daní částky 37 milionů korun českých. Vezmeme-li v úvahu, že obec má v rozpočtu na rok 2006 na vodohospodářské stavby zhruba 1,5 milionu Kč, a že s použitím prostředků na účtu obce cca. 3,5 mil. Kč je celkem na investice k dispozici 5 mil. Kč, bude velmi obtížné zajistit finanční prostředky na realizaci tohoto úkolu. Vedení obecního úřadu je však dle svého sdělení přesvědčeno, že s pomocí dotačních prostředků a přiměřeného úvěru je reálné i tak rozsáhlou stavbu v nejbližších letech úspěšně realizovat.