Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - VÝSTAVA OBRAZŮ MIROSLAVA KONRÁDA A PLASTIK PETRA SCHELA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

VÝSTAVA OBRAZŮ MIROSLAVA KONRÁDA A PLASTIK PETRA SCHELA

Již tradiční podzimní výstava výtvarných děl ve Včelné, spojená s oslavami státního svátku vzniku samostatného státu, se tentokráte vzhledem ke své rozsáhlosti přesunula z výstavních prostor obecního úřadu do velkého sálu kulturního domu. Své četné olejomalby, akvarely a plastiky zde společně představili akademický malíř Miroslav Konrád z Českých Budějovic a sochař Petr Schel, který tvoří v ateliéru v prostorách budovy Mateřské školy Včelná.

Slavnostní vernisáž se konala dne 27. října 2005 a zúčastnilo se jí přibližně 150 lidí. Také po celý další týden se návštěvníkům samotní vystavovatelé věnovali. Miroslav Konrád se pak ještě před vernisáží samotnou aktivně zúčastnil i kladení věnců k pomníkům obětí válek. Vernisáž pak zahájil svým úvodním slovem ředitel českobudějovického Domu kultury Metropol, který je otcem Petra Schela. Hudební doprovod pak obstaraly skladby francouzských impresionistů v podání kytarového dua Pavla Steffala a Emanuela Kümmela.

Mezi dvěma sty podpisy, jež se během doby konání této velmi úspěšné výstavy objevily v pamětní knize, jsou i podpisy řady významných osobností. Miroslav Konrád pak na závěr celé výstavy věnoval obci Včelná akvarel na pitnou vodu v hodnotě 6.500,- korun českých, který ozdobil zasedací místnost obecního úřadu.