Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Dalo by se klidně říci, že rozsvícením vánočního stromu začíná také ve Včelné krásný čas adventu a Vánoc. Tato příjemná a vítaná akce se koná vždy na jakési včelenské "návsi" v bezprostřední blízkosti restaurace U Kaštanu. Letos připadla na 2. prosince, kdy byl náš středně velký smrk slavnostně rozsvícen k připomenutí smyslu vánočních tradic.

Sešlo se tak u stromu mnoho místních, něco kolem stovky obyvatel, aby si společně mohli vychutnat nadcházející čas Vánoc. O hudební doprovod se postaraly svými písničkami děti z místní školky za přispění svých učitelek, a také zazpívaly sestry Mertlíkovy ze Včelné, které se samy doprovázely hrou na kytaru. Radost z rozsvíceného vánočního stromu měly hlavně děti, kterých bylo vidět mezi zástupy návštěvníků mnoho. Protože ten den panovalo celkem již chladné počasí, mnozí s radostí přijali nabídku pana Hromady, majitele restaurace U Kaštanu, k následnému posezení u teplého nápoje a poklábosení se sousedy. Témat bylo mnoho, ale hlavně se vše točilo kolem nadcházejících Vánoc, pečení cukroví, dárků a příprav.