Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - VÝSTAVA GRAFIK MILOSLAVA NOVÁČKA A KRONIKÁŘSKÝCH ARCHIVÁLIÍ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

VÝSTAVA GRAFIK MILOSLAVA NOVÁČKA
A KRONIKÁŘSKÝCH ARCHIVÁLIÍ

Tyto dvě výstavy probíhaly současně v květnu 2005, čímž jsme ve Včelné důstojně oslavili 60. výročí ukončení druhé světové války. Výstava kronikářských archiválií byla zahájena 4. května v zasedací místnosti obecního úřadu, kdy kronikářské archiválie byly vztahovány zejména k ukončení druhé světové války. Úvodní proslov exkronikáře Ferdinanda Vydry zazněl na téma Historické zamyšlení nad vývojem české a slovenské státnosti. A co vše bylo v malé zasedací místnosti k vidění? Tak například fotografie zastupitelstva z roku 1930 v kombinaci s fotografií současného zastupitelstva z roku 2002, výtažky pátého dílu kroniky, rukopis první včelenské kroniky, včelenská vlajka a znak, výtažky Lidových novin z let 1918 a 1993, kdy v prvním případě název článku zněl "Československý stát prohlášen!". Dále si zájemci mohli prohlédnout a pročíst výtažky k Evropské unii, pamětní knihu, historickou literaturu (T. G. Masaryk, Dějiny českého státu, Prezident v zajetí - Emil Hácha, Štefánik, Beneš Edvard, protektorát, atd.), a také poslechnout zvukové nahrávky pomocí sluchátek a audiopřístroje, které obsahovaly čtení z obecních kronik z let 1918 až 1945. Tato část výstavy byla připravena z velké míry panem Vydrou, který díky svým bohatým zkušenostem z historie měl nejlepší možnosti pro zinscenování takovéto aktivity.

O den později, tedy 5. května od 18 hodin, byla započata slavnostní vernisáží také pětidenní výstava díla grafika a významného včelenského rodáka Miloslava Nováčka. Tuto výstavu uspořádal obecní úřad ve spolupráci s rodinami jeho dcery a vnuka, který žije též ve Včelné. Tento významný a mezinárodně oceňovaný grafik žil a tvořil v naší obci v letech 1923 - 1994. Výstavy se zúčastnili také dcera vystavovatele, paní Reindlová a výtvarník Bořivoj Lauda, který celou výstavu uváděl. Na samotné vernisáži se sešlo kolem třiceti lidí a vedle proslovu pana starosty, občerstvení a slavnostního přípitku jsme si mohli též vychutnat hudební kytarový a pěvecký doprovod sester Anety a Elišky Mertlíkových.

Samotná vystavovaná díla byla vyobrazena spíše v tmavších odstínech barev a mne osobně především zaujala dílka s názvy Noční slavnost, Jihočeská pohádka, Raketomotýl, Modrý květ, Červené slunce, Dům v zahradě, Večerní slavnost, Červánky a ryboloď, a také Modrý džbánek. Miloslav Nováček prožil svou životní etapu ve Včelné šťastně a na vernisáži jsme se také mohli dozvědět, že soukromě studoval a jeho zájmy kromě volné grafiky, kresby a ilustrace byl také obdiv ke krajině jižních Čech a svět vlastní fantazie. Miloval také hudbu, poezii a literaturu. Sám dokonce například ilustroval knihu Františka Hrubína "Romance pro křídlovku". Osobně se mi líbilo motto, které bylo zmíněno v souvislosti s touto výstavou, a které celkem pravdivě vystihuje celou atmosféru: "Nevšední fantazie bytostně lidového druhu si podává ruku se zručným dřevorytcem, který to vše dovede citlivě a především osobitě nakreslit, vyrýt a vytisknout…"