Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - PAN STAROSTA PAVEL ROŽBOUD KONČÍ…

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

PAN STAROSTA PAVEL ROŽBOUD KONČÍ…

Ano, je to tak. Po 18ti letech ve funkci starosty obce Včelné se pan Pavel Rožboud rozhodl, že skončí v této pozici, a to zejména ze zdravotních důvodů. Jeho starostování můžeme směle hodnotit jako úspěšné, za ta léta pro obec mnoho vykonal a lidé tady ve Včelné ho měli rádi. Sám sem ho poznal jako člověka dobrého, který byl vždy nakloněn dobré věci a měl velký zájem na tom, aby Včelná vzkvétala po všech stránkách, ať už to bylo hospodaření, kultura, sport nebo stavební činnost. Setkával se s lidmi tady i nad rámec svého povolání starosty a měl snahu vždy pomoci. Jeho práce si velmi cením a myslím, že to samé by vám v té současné Včelné řekl každý občan.

Nadále se sice do aktivního chodu obecního zastupitelstva zapojovat nebude, ale chce pomoci v počátečních měsících novému starostovi a chce též být účasten obecních zastupitelstev, aby mohl v "nových" začátcích chodu obce poradit a pomoci. Přeji mu hodně štěstíčka a zdravíčka do dalších let a pevně věřím tomu, že se s ním my všichni budeme na půdě obce i mimo ní setkávat ještě hodně dlouho!

V říjnu roku letošního, to jest roku 2006, se pan Rožboud také oficielně prostřednictvím včelenského Zpravodaje rozloučil s občany Včelné. Zde jsou tedy jeho slova:

Vážení spoluobčané,

za několik dnů přistoupíme k volebním urnám, abychom již popáté svobodně zvolili své zástupce do zastupitelstva obce. O 9 mandátů se budou v naší obci ucházet 3 volební strany, a to volební strana ODS, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů Včelná. Všem kandidátům, kteří se rozhodli obětovat ze svého volného času a mnohdy na úkor rodiny ve prospěch naší obce, je potřeba poděkovat. Jsem přesvědčen, že kandidáti jednotlivých volebních stran jsou dobře připraveni plnit své poslání. V tom mě utvrzuje i skutečnost, že řada navržených má dobré zkušenosti z práce v zastupitelstvu z předchozích volebních období.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych všem dosavadním zastupitelům poděkoval za velmi dobrou spolupráci, za péči o naši obec, za řadu správných rozhodnutí, abych poděkoval všem členům výborů a komisí obce, nesmím zapomenout na obecní úřad a poděkovat paní Janě Medové, panu Františku Marešovi a pracovníkům technických služeb obce, panu Jaroslavu Ratajovi, Josefu Hanetšlegerovi a Petru Čížkovi, Vám pak za důvěru a spolupráci.

Z osobních důvodů, které jsou všeobecně známé, jsem se rozhodl, že již nebudu v letošních komunálních volbách kandidovat. Doufám, že budu mít příležitost všem spolupracovníkům osobně poděkovat. Ve své funkci jsem se setkal s řadou podnikatelů a živnostníků, funkcionářů spolků, představitelů institucí a mnoha obcí a měst. Při své práci jsem potkával skutečné přátele, kterým vděčím za 18 let života prožitého bez pocitu marnosti a v prostředí vzájemné důvěry a přátelství. Děkuji i Vám, vážení spoluobčané, a jsem vděčný za totéž.

Svému nástupci přeji též prostředí vzájemné důvěry při práci, širokou podporu veřejnosti, moudré a opatrné zastupitele a žádné omyly, kterých se každý z nás může někdy dopustit.

Budu se těšit z úspěchů našich pokračovatelů a ze spokojeného života v obci.