Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - DALŠÍ PROJEVY VANDALISMU V OBCI

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

DALŠÍ PROJEVY VANDALISMU V OBCI

V poslední době se i v naší obci objevují projevy vandalství. V noci ze 4. na 5. července byly opět odcizeny u pomníku obětem válek vlajky obce a Evropské unie. Starosta obce, pan Rožboud, poté upozornil na skutečnost, že pokud by se někomu z rodičů objevila doma vlajka obce Včelná, je zcela jistě kradená, neboť obecní vlajku nelze v žádném obchodě koupit a její zakázková výroba přitom není laciná.

Dalším nešvarem se stává časté srocování starších dětí a mládeže na rampě budovy mateřské školy, kde po nich zůstává značný nepořádek v podobě odhozených krabic od vína, nedopalků cigaret a dalších předmětů, které pak musejí zaměstnankyně mateřské školy zpravidla po každém víkendu uklízet. Vedle nepořádku zde navíc byl vytržen bleskosvod, okapní roura, vytržená a rozšlapaná poštovní schránka, vytržena plotová vrata a rozházeny a poničeny květinové truhlíky u vchodu. Jména některých hříšníků jsou přitom známa Policii České republiky.

Vedení obce se tedy prostřednictvím zveřejněné informace obrátilo zejména na rodiče dospívajících dětí, aby se více zajímaly o to, jak jejich děti tráví volný čas, ale také na širokou veřejnost, aby k takovému chování nebyla lhostejná.