Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - SPOLEČNÁ SBĚRATELSKÁ VÝSTAVA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

SPOLEČNÁ SBĚRATELSKÁ VÝSTAVA

Nejen svým známým se mohou včelenští sběratelé pochlubit svými poklady. O třetím listopadovém víkendu, tedy ve dnech 17. - 19. listopadu 2006, proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu již druhá výstava sběratelů, při které měli možnost vystavit svoje pozoruhodné sbírky na odiv veřejnosti. Představili se hned dva místní sběratelé - paní Marie Šejbová a rodina zesnulého Václava Hůrky - paní Hůrková s dcerou Lenkou.

Zájem o sbírky byl nebývalý, výstavu navštívilo více než 160 lidí. K vidění toho ve sbírkách obou vystavovatelů bylo opravdu mnoho - za všechny lze jmenovat například modely letadel, sbírky novinových výstřižků, kde se píše i o Včelné, plechovky od piva, novomanželská přání, cizokrajné mince nebo poštovní známky.