Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - ZDENĚK PETR - NOVÝ STAROSTA VČELNÉ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

ZDENĚK PETR - NOVÝ STAROSTA VČELNÉ

Pan Zdeněk Petr se stal po říjnových volbách v roce 2006 novým starostou naší obce. Pan Petr, jenž se svou rodinou žije v Jiráskově ulici číslo popisné 460, má ke Včelné blízký vztah. On sám je včelenským rodákem, narodil se tu a žil již jeho otec. Novému starostovi je 46 let, je ženatý, manželka se jmenuje Marie a společně mají dvě dcery - 24letou Lenku a 22letou Irenu.

Vystudoval střední školu s maturitou a pracoval povětšinou v obchodní sféře, ať už jako obchodní zástupce, inspektor prodejen, nebo též vedoucí prodejny. Odtud také pochází jeho zdatný obchodní duch, který se mu v nové funkci bude jistě hodit. Jeho profesní snahou z hlediska starostování je navázat na práci předešlého starosty, pana Pavla Rožbouda, a neřešit úkoly, které ho čekají, nějakou radikální metodou, o které se všeobecně ví, že by stejně kýžené plody nepřinesla.

Mezi jeho zájmy patří sport - hlavně pak fotbal, ale také tenis, ping-pong, cyklistika, cestování, knížky a samozřejmě rodina. Do této doby se již pan Petr aktivně zapojoval do chodu obce - byl členem minulého i předminulého obecního zastupitelstva, byl též po dobu dvanácti let fotbalovým trenérem: trénoval ve vsi muže a jeden a půl roku také dorost. Pan Petr byl také předsedou oddílu kopané a do současné doby je členem výboru Sportovního klubu Včelná.

Za krátkou dobu, co jsem měl možnost ho poznat, vystupoval a choval se vždy velice seriozně a jsem tak přesvědčen, že jeho vystupování v kombinaci s obchodním duchem přinese obci v různých jednáních, která ho čekají, jen samá pozitiva. Přeji mu tedy za všechny obyvatele Včelné hodně zdaru v jeho nové práci i v soukromí, ať se vždy podaří vše, co bude ku prospěchu věci a také samozřejmě co největší podporu obyvatel. Takže: hodně štěstí!