Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - Z PROSINCOVÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

Z PROSINCOVÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Obecní zastupitelstvo na svém 3. zasedání dne 12. prosince schválilo rozpočet obce na rok 2007 s příjmy 10.384.000 Kč a výdaji 9.918.700 Kč. Rozpočtový přebytek 465.300 Kč je určen ke splátce návratných finančních výpomocí z předcházejících let.

Dále byla schválena rozpočtová změna č. 5/2006 s navýšením příjmů i výdajů o 162.000 Kč, stanovena výše vodného 26,57 Kč/m3 a stočného 16,07 Kč/m3 (celkem 42,63 Kč za 1 m3 odebrané vody) na rok 2007 a projednána potřeba oprav některých obecních budov.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z XXII. shromáždění starostů obcí svazku Blanský les - podhůří, jehož předsedou byl zvolen starosta obce Včelná, pan Zdeněk Petr.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2007 byl stanoven na 480 Kč na osobu. Poplatky ze psů zůstávají ve stejné výši se základní sazbou 100 Kč. Poplatky je pak možno platit od ledna v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce.