Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Protože se obec a její vedení zajímá o své občany a také ji zajímají ti nejmenší, nově narození, bylo 13. října 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno vítání občánků. Po přivítání novorozeného dítěte v kruhu rodinném seznamují se s ním takto po několika měsících i členové širší komunity - obce. Přejí mu zdar a štěstí a rodičům kladou na srdce, aby jaké nejlepší hodnoty rodiče předali jim, nezapomněli i oni předat další generaci. Při vítání občánků bylo možné slyšet pana starostu při proslovu, shlédnout vystoupení dětí z místní mateřské školy a celé setkání bylo fotograficky zdokumentováno.

Rok 2007 byl celkově počtem narozených dětí výjimečný, a i u nás ve Včelné rodiče přivedli na svět do tohoto říjnového data již dvanáct nových ratolestí. Přejme si tedy společně, ať nových dětí ve Včelné stále přibývá a naše obec se tak může nadále rozrůstat.