Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - ZIMNÍ VICHŘICE

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

ZIMNÍ VICHŘICE

Jak už to tak bývá, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V zimě letošního roku se přes naši republiku přehnala silná vichřice, která napáchala značné škody, a nevyhnula se ani naší obci. Lidem tato velmi silná vichřice napáchala hlavně škody na zahradách a na domech. Částečně šlo o poškozené střechy, popadané střešní tašky, vyvrácené stromy a také spadlé třeba i celé ploty. Naštěstí nikdo z obce nebyl vinou vichřice zabit ani poraněn, v celorepublikovém měřítku však bohužel několik málo obětí na životech bylo.

Lidé mají v dnešní době své majetky velmi často pojištěné, takže často jim z pojištění majetku škody uhradila pojišťovna. Hmotné škody byly zaznamenány i na majetku obce. Na něm byla vyčíslena škoda v hodnotě 338 tisíc korun českých, z toho na lesních porostech 309 tisíc korun. V souvislosti se škodami na lesním porostu pak bylo stanoveno Nařízení obce č. 1/2007 o zastavení těžeb jiných než nahodilých, a to až do 31. května 2007. V souvislosti s tímto nařízením pak byli občané upozorněni, že vstup do lesa vyžaduje vysokou míru opatrnosti, neboť i v lesích na našem katastru je velké množství polomů, které je nutné vytěžit a zpracovat.