Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - BUNKRY V LESE

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

BUNKRY V LESE

Les je ze zákona přístupný všem, to však neznamená, že je v něm možno činit cokoliv. "Přisunování" dříví ke stavbě bunkrů, kácení menších či větších stromů, osekávání stojících stromů a zatloukání hřebíků do nich, rozhazování odpadků a rozdělávání ohně není zdaleka jenom škodou způsobenou majiteli lesa a majetkovým trestným činem, ale takové jednání je postižitelné i inspekcí životního prostředí a jinými orgány, neboť jde o porušování hned několika zákonů, o ochraně přírody a krajiny - o lesích - o odpadech - o myslivosti.

Za přestupky proti těmto zákonům mohou být uděleny i stotisícové pokuty, které jsou předně udělovány pachatelům, avšak v případě, že by obec o stavu věděla a neučinila nic k nápravě, může pokutu například za odpad v lese dostat i ona. A protože se stavba bunkrů ve včelenských lesích rozmohla, byla obec nucena vyzvat budovatele bunkrů k jejich odstranění, uvedení pozemku do původního stavu a odvezení odpadků do konkrétního termínu 23. září 2007. Po této lhůtě by pak nastala nulová tolerance a podobné "stavební" a vandalské činnosti v lese bude šetřit policie, samozřejmě též u konkrétních osob.