Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - K VEŘEJNÉMU OSVĚTLENÍ - SLOVA PANA STAROSTY PETRA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

K VEŘEJNÉMU OSVĚTLENÍ - SLOVA PANA STAROSTY PETRA

Vzhledem k tomu, že se na nás obrací občané s dotazy ohledně veřejného osvětlení, pokusím se tímto odpovědět na dotazy a zároveň vás seznámit se záměry obecního úřadu.

Možná nevíte, že veřejné osvětlení slouží v naší obci již od roku 1971. V té době bylo vybudováno první osvětlení na třídě 5. května a v ulici Jiráskově. Tak jak postupovala výstavba v obci, tak i osvětlení začínalo býti standardem a dodělávalo se do všech ulic. Jak je patrno, naše veřejné osvětlení slouží už více jak 30 let a nutně "volá" po celkové opravě a rekonstrukci. Sami máte zkušenosti, že v ulicích světlo zhasne, nebo se nepříjemně rozbliká. V poslední době je to stále častěji a my museli přikročit k celkovému řešení této situace.

Na třídě 5. května neprovádíme opravy sami, ale máme dodavatelskou firmu, která je vybavena všemi technickými prostředky. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti, neboť stožáry jsou v takové výšce, že není možné provádět opravy ze žebříku. V této části (tř. 5. května) bude v nejbližší době provedena celková výměna světel. Mají být osazeny menší hlavice s větší účinností svítivosti, ale hlavně s poloviční spotřebou. Podobná výměna by měla proběhnout i v ulici Nádražní. Jen z tohoto důvodu jsme se již nepouštěli do náročných jednorázových oprav. V ostatních ulicích, kde jsou nízké lampy, provádíme opravy nadále sami, ale i zde nás do budoucna čekají rozsáhlé rekonstrukce, pokud to finanční prostředky dovolí. Jak jsem již uvedl, osvícení ulic patří již ke standardům služeb na Včelné a my tento standart nechceme snižovat.

Závěrem bych Vás chtěl požádat o určitou toleranci při opravách. Většinou (i na Vaše upozornění) víme ihned, kde se svítí, nebo nesvítí, ale někdy je závada závažnější a nejsme schopni ji odstranit okamžitě. V některých případech musíme zvát firmy s profesionální technikou a pak se samozřejmě opravy protáhnou. Věřte, že to není úmysl.