Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - STAVEBNÍ DĚNÍ V OBCI

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

STAVEBNÍ DĚNÍ V OBCI

Také v letošním roce 2007 bylo na programu několik stavebních akcí v katastru naší obce. Například v březnu a dubnu se uskutečnila oprava dámského sociálního zařízení v kulturním domě. Toalety byly krásně zrenovovány, samozřejmostí byly i nové obklady, umyvadla, baterie, velké zrcadlo. Letos také byly osazeny na některé zastávky městské hromadné dopravy přístřešky s lavičkami, které zpříjemní lidem čekání na autobus hlavně ve chvíli deštivého počasí.

V letošním roce obecní zastupitelstvo také schválilo demolici domu služeb na rohu ulic Na Vyhlídce a třída 5. května, s číslem popisným 35. Důvodem byl velmi špatný a nadále neudržitelný technický stav celé budovy. Po demolici zatím zůstal jen pozemek, který byl zatravněn. Občané dostali od pana starosty Petra prostřednictvím Zpravodaje obce a také internetu možnost, aby se vyjádřili k osudu bývalého domu služeb. Na jeho místě by měl v budoucnu stát nový víceúčelový dům, který bude sloužit lidem.

Zastupitelé taktéž schválili zadání zpracování projektu na zateplení a výměnu oken v mateřské škole a projekt na obnovu dětských hřišť a zeleně v obci. Realitní kanceláře také mají stále konkrétnější návrhy na řešení výstavby ZTV (sídliště) v oblasti pod Včelnou (směrem na České Budějovice je to lokalita po pravé ruce). Obec má v této lokalitě i několik pozemků, která má do budoucna v úmyslu směnit s investorem, a to za pozdější předání vybudovaných sítí a komunikací obci. Obec proto chce uzavřít dohodu či smlouvu o smlouvě budoucí, která by provedení směny zaručila.