Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Novému zastupitelstvu se podařilo získat první dotace z evropských a krajských zdrojů. Jsou to zatím jen malé částky - na podporu kulturních akcí v letošním roce 15 tisíc korun českých (Kč) a na přístřešky na zastávkách městské hromadné dopravy 93 tisíc Kč - ale naplňují optimismem, že snad budou úspěšné i dobře připravené žádosti další. Na vyřízení u Ministerstva financí čeká také žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace (za přibližně 250 tisíc Kč) na modernizaci budovy mateřské školy, vhodný dotační program na financování mnohamilionové stavby posílení kanalizace se stále hledá.

Vzhledem k duplicitě názvů některých ulic schválilo zastupitelstvo jejich přesné znění: Borovského (nikoli již K. H. Borovského), Sokolovského (nikoli již gen. Sokolovského), Čtyři Chalupy (nikoli již U Čtyř chalup).

Na svém zasedání dne 9. října zastupitelé mimo jiné schválili již 5. rozpočtovou změnu, rozpočtový výhled obce do roku 2009, výměnu krytiny na střeše kulturního domu, rozsah pojištění majetku a odpovědnosti obce a vyslechli zprávu o aktivitách svazku obcí Blanský les - podhůří a o postupu realizace ZTV soukromými firmami v lokalitě pod tratí.

Obecní úřad Včelná se dobrovolně přihlásil mezi kontaktní místa CzechPOINT, čímž chce přiblížit státní správu občanům. Od nového roku budou mít občané možnost získat na zdejším obecním úřadě ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z rejstříku obchodního a živnostenského. Bohužel i tato služba bude za poplatek, ale nespornou výhodou bude, že vše je možno získat na jednom místě. Nabídka výpisů a služeb se bude do budoucna rozšiřovat.