Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - OBEC A PSI

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

OBEC A PSI

Poslední dobou se na obecním úřadě množí stížnosti na volně pobíhající psy, ať už zcela, nebo bez vodítka v doprovodu svých pánů. Bohužel majitelé pejsků mají představu, že veřejná prostranství jsou určená k venčení psů, kteří volně vykonávají svou potřebu právě tam, kde se jim líbí, a to za tichého dozoru svých pánů. V některých částech obce je situace opravdu dosti zoufalá.

Obyvatelé většinou tvrdí, že je zaráží bezohlednost majitelů, kteří po svých pejscích nepovažují za nutné uklidit to, co po nich zbude. Rada pro takový případ je snad jediná - pokud občan uvidí tento zmiňovaný případ a pozná majitele, který je lhostejný či arogantní, může podat svůj podnět na obecní úřad. Pak se dají takové případy společně s obecním úřadem řešit a případně vše předat přestupkové komisi v Českých Budějovicích. Jen pro dokreslení situace: ve Včelné je v tuto dobu přihlášeno 310 psů.

Volně pobíhající psi jsou občas bohužel až tak závažný problém, že dojde i k napadení obyvatel. V květnu se to stalo hned několikrát. Po ulici se toulají i velcí psi a jeden z nich, německý ovčák neznámého majitele, napadl v Rybákově ulici nezletilého chlapce. Kousnutí způsobilo naštěstí jenom pohmožděniny, takže nebylo nutné absolvovat martýrium opakovaných lékařských vyšetření psa i napadeného či nepříjemnou očkovací sérii proti vzteklině.

Další dvě setkání s velkými psy, jejichž majitelé byli známi, skončila krvavě a napadený člověk a v druhém případě i pes skončili na ošetřovně. Je tedy nutné, aby si majitelé zejména velkých psů zabezpečili svá oplocení a zamezili tak útěku psů na veřejné prostranství a nenechali je volně pobíhat, a to ani v jejich doprovodu. Majitel za svého psa odpovídá.

A protože se situace až do července o moc nezlepšila a v obci pobíhají stále někteří psi bez doprovodu svých pánů, obrátila se obec na magistrát města České Budějovice se žádostí o spolupráci ve věci odchytu toulavých psů na katastru obce. Magistrát zajišťuje odchyt prostřednictvím Městské policie na základě uzavřené smlouvy mezi obcemi. Veškeré náklady spojené s odchytem a umístěním psů do útulku hradí majitel odchyceného psa. Měsíční náklad na jedno zvíře v útulku je 2.937 korun českých a náklady na výjezd Městské policie by měl být do 1.000 korun. Dalším výdajem majitele toulavého psa pak bude pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci po vyřízení na přestupkové komisi města České Budějovice.