Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - SPOLEČNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

SPOLEČNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

Letošní rok byl na společenské akce opět velmi bohatý. Důkazem toho je i společná výstava patnácti výtvarníků různých stylů a technik a jednoho fotografa. Výstava trvala po dobu osmi dní a slavnostní vernisáž proběhla v úterý 23. října od 18 hodin v sále Kulturního domu Včelná, a to pod záštitou starosty obce, pana Zdeňka Petra.

V den slavnostní vernisáže bylo velmi nepříznivé počasí, bylo zataženo a na příchozí návštěvníky padal podzimní déšť. I přesto se v sále sešlo přibližně 150 lidí, opět zejména střední a starší generace. Celý program doprovázela skupina Paravan, jež čítala 4 pány, jejich veselý zpěv a 4 hudební nástroje - harmoniku, dvě kytary a basu. Úvodní proslov si vzal na starosti bývalý starosta obce a zároveň kurátor této výstavy, pan Pavel Rožboud. Poděkoval současnému obecnímu zastupitelstvu za umožnění konání výstavy a paní Mandžukové za pomoc při organizaci výstavy. Dále pak představil současného starostu obce, pana Petra, přítomné veřejnosti.

Další projevy si již vzali na starosti pan starosta Zdeněk Petr, místostarostka Jarmila Mandžuková a paní galeristka Marie Hanušová. Ti postupně představili všech patnáct výtvarníků a jednoho fotografa. První na řadě byl pan Kindler, včelenský rodák a zároveň nejstarší vystavovatel. Dále pak podle abecedního pořadí představili všechny vystavovatele. Vždy po představení dostal výtvarník či výtvarnice do rukou sklenku sektu a květinu.

Oficielně pak otevřel celou výstavu starosta Zdeněk Petr, který zároveň poděkoval panu Rožboudovi. Následovala společná fotografie vystavovatelů a zastupitelů obce a taktéž společný přípitek.

Během vernisáže bylo pro hosty k dispozici bohaté občerstvení, chlebíčky, slané pečivo, alkoholické i nealkoholické nápoje. Obrazy byly k vidění po celém prostoru sálu kulturního domu - na stěnách, v prostoru na stojanech, na pódiu… K dispozici též byla kniha návštěv, kde každý zúčastněný mohl zanechat svůj podpis a dojmy z výstavy. V další části večera pak následovala debata nad obrazy a volná zábava hostí.

Ze všech šestnácti vystavovatelů byli hnedle čtyři z naší obce. Prvním z nich byl Alfred Kindler. Narodil se roku 1925. Studoval litografii, textilní design, řezbářství a malířství, dále pak soukromě studoval v Mnichově. Pan Kindler má pestrý rejstřík výtvarných technik a také nespočet samostatných i kolektivních výstav. Jeho díla jsou v soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Kanadě, Japonsku, na Novém Zélandu. Jeho stálou expozici lze vidět v galerii Kindler v ulici Krajinská v Českých Budějovicích.

Další v pořadí, pan Jiří Masák, se narodil roku 1946. Vystudoval keramickou školu v Bechyni. Zabývá se především olejomalbou - portréty, krajiny, volná tvorba. Každoročně obsazuje dvě až tři výstavy v jižních Čechách. Od roku 2005 je členem Volného sdružení umělců jižních Čech.

Pan Pavel Rožboud, bývalý starosta obce, byl dalším místním vystavovatelem. Narodil se roku 1946. Studoval lidovou školu umění u akademického malíře Milana Peterky. Jeho tvorbou bývají zejména olejomalby - krajina, zátiší na plátně nebo sololitu. Účastnil se několika společných výstav.

Čtvrtým a zároveň posledním vystavovatelem se vztahem k naší obci, o kterém bude zmínka, je fotograf RNDr. Ivo Nesrovnal. Narodil se roku 1960, a tak jako předešlí tři výtvarníci, i pan Nesrovnal je ze Včelné. Fotografováním motorsportu se zabývá již více než deset let. Fotografie pravidelně prezentuje na webových stránkách. Tištěné fotografie vycházejí v týdeníku Svět motorů a časopise Rally.