Z kroniky Včelné díl IX, r. 2007 - ROZLOUČENÍ S KRONIKOU

Kronika Včelné, díl IX., r. 2007

ROZLOUČENÍ S KRONIKOU

Jak už to tak v životě bývá, všechno jednou začíná a všechno také jednou končí. I taková kniha, jakou je obecní kronika, může procházet různými stupni vývoje, poznáním, píší ji v různých dobách a v různých souvislostech různí lidé. Pro kroniku a pro to, co má lidem přinášet, je vlastně ideální, když se po určité době kronikáři prostřídají.

Pro mne osobně bylo velikou ctí psát další díl kroniky a mít tak po dobu osmi let možnost zajímat se intenzivněji o současné, a částečně i minulé dění v naší obci. Byla pro mne čest psát kroniku obce, ke které mám osobní vztah z několika důvodů. Žili tu již moji praprarodiče, narodil se zde můj děda, Josef Vávra, vyrostl zde a žije můj otec, Milan Vávra, a má rodina včetně mě zde žije již mnoho let. Ve Včelné také žijí mnozí mí přátelé, kamarádi, lidé, kterých si vážím. Žijí zde lidé, které znám třeba jen proto, že se občas vídáme, že se zdravíme, a o kterých vím pramálo, ale kteří jsou mi z nějakého důvodu sympatičtí, jsou mi blízcí tím, že jsou téměř mí sousedé. Jsou to lidé, kteří bydlí nedaleko.

Funkce kronikáře jsem se vzdal po osmi letech sám, na základě vlastního rozhodnutí, a to ze dvou důvodů: tím prvním byl narůstající nedostatek času. Dělám již pár let u firmy zabývající se zejména mezinárodním obchodem a mezinárodní výměnou zboží, a protože za ta léta nároky na mou osobu z mé pracovní pozice plynoucí značně narostly, času pomalu ubývalo. A protože si myslím, že na kroniku čas být musí a nechtěl sem psaní kroniky a zpracování materiálů šidit, bylo jistě lepší tohle rozhodnutí udělat. Druhým důvodem je pak má domněnka, že po určitých letech je jistě pro kroniku lepší, když ji začne psát někdo další. Někdo, kdo má nový náhled, nové materiály, nové kontakty, jiný sloh a jiný styl. Kroniku taková změna jistojistě obohatí a já myslím, že mých osm let ve funkci kronikáře obce Včelná je tak akorát :-).

Chtěl bych v závěru poděkovat těm lidem, kteří to s naší obcí myslí dobře a popřát všem mnoho štěstí v jejich životech. Všem správným Včelňákům, ať už těm současným nebo těm budoucím, co teprve budou tyto řádky číst, přeji kromě toho štěstí i mnoho zdraví, úspěchů, pohody a co nejméně křivých lidí v jejich okolí, žádnou podlou závist, žádné pomluvy a hodně optimismu a přátelství. Novému kronikářovi pak hodně zdaru v jeho práci a současnému i všem budoucím pracovníkům obce hodně úspěchů v jejich práci. Mějte se všichni co nejlépe!

Jiří Vávra
Včelná
20. prosince 2007