Fotografické přílohy k V. dílu Kroniky obce Včelná 1972 - 1978

Odskoky:

Podnik Benzina 1971-77

Otevření prodejny Jednoty 1972

Kanalizace

Vodovod 1974

Vodojem na Hraničkách 1972-73

Komunikace

Víceúčelové cvičiště 1973

Požární nádrž 1974

Produktovod 1975-77

Vodovod 1974

Elektrifikace a veřejné osvětlení

Parcelace a výstaba

Brigády

Železnice

MHD 1978

MNV 1976

MNV provozovna

Knihovna

Hostinec u Kalkušů

Ulice a domy

Veřejná prostranství

Rybníky

Rolníci

Občané

Volby, oslavy a odměnění pracovníků

Kultura

Sport

Přeložka silnice E14 1978

Sousední obec Boršov

Různé

Podnik Benzina 1971-77


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Otevření prodejny Jednoty 1972


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Kanalizace


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Vodovod 1974


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit  


Vodojem na Hraničkách 1972-73


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Komunikace


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Víceúčelové cvičiště 1973


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Požární nádrž 1974


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Produktovod 1975-77


Zvětšit   Zvětšit  


Elektrifikace a veřejné osvětlení


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Parcelace a výstaba


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Brigády


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Železnice


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


MHD 1978


Zvětšit   Zvětšit  


MNV 1976


Zvětšit   Zvětšit  


MNV provozovna


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Knihovna


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Hostinec u Kalkušů


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Ulice a domy


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Veřejná prostranství


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Rybníky


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Rolníci


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Občané


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Volby, oslavy a odměnění pracovníků


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Kultura


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Sport


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Přeložka silnice E14 1978


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit  


Sousední obec Boršov


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit   Zvětšit  


Různé


Zvětšit   Zvětšit   Zvětšit   

Zvětšit