Vytisknout tuto stránku

Ceník ověřených výpisů z rejstříků a jiných úředních výkonů

CzechPOINT

Výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí 100 Kč za první stránku +
50 Kč za každou dálší
Výpis z obchodního rejstříku 100 Kč za první stránku +
50 Kč za každou další
Výpis ze živnostenského rejstříku 50 Kč za každou stránku
Výpis z rejstříku trestů 100 Kč
Výpis z karty řidiče 30 Kč
Pozn.: Snímky z katastrální mapy tisknout neumíme

Ověřování

Ověření pravosti podpisu 30 Kč
Ověření shody listiny s originálem 30 Kč za každou stránku

Správní řízení

Přihlášení k trvalému pobytu 50 Kč
Vydání povolení ke zřízení vjezdu na pozemek 500 Kč
Vydání povolení k překopu místní komunikace 100 Kč
Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les zdarma
Přijetí žádosti o zrušení údaje o trvalém pobytu zdarma

Kopírování

Kopírování černobílé A4 1 Kč / stránka
Kopírování černobílé A4 oboustranné 2 Kč / list
Kopírování černobílé A3 2 Kč / stránka
Kopírování černobílé A3 oboustranné 4 Kč / list
Kopírování barevné laser A4 4 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A4 oboustranný 7 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 8 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 oboustranný 14 Kč / stránka