Financování obce Včelná v roce 2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017  (zveřejněno dne 15.12.2016)

Rozpočtový výhled obce na roky 2018-2019  (zveřejněno dne 15.12.2016)

Záznam o změně rozpočtové skladby  (zveřejněno dne 20.3.2017)

Opravený schválený rozpočet obce na rok 2017  (změna rozpočtových položek vyplývající ze zákona; zveřejněno dne 20.3.2017)

Schválený rozpočet sociálního fondu obce na rok 2017  (zveřejněno dne 20.3.2017)

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná  (zveřejněno dne 20.3.2017)

Závěrečný účet obce za rok 2017 s přílohami (zveřejněno 22.6.2018):
  - výkaz plnění rozpočtu obce
  - výkaz zisku a ztráty obce
  - rozvaha obce
  - příloha obce
  - výkaz zisku a ztráty MŠ
  - rozvaha MŠ
  - příloha MŠ
  - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Rozpočtová opatření přijatá v průběhu roku:

1/2017  (zveřejněno 20.3.2017)
2/2017  (zveřejněno 20.3.2017)
3/2017  (zveřejněno 20.3.2017)
4/2017  (zveřejněno 20.3.2017)
5/2017  (zveřejněno 20.3.2017)
6/2017  (zveřejněno 20.3.2017)
7/2017  (zveřejněno 5.4.2017)
8/2017  (zveřejněno 30.4.2017)
9/2017  (zveřejněno 14.5.2017)
10/2017  (zveřejněno 21.5.2017)
11/2017  (zveřejněno 25.6.2017)
12/2017  (zveřejněno 25.7.2017)
13/2017  (zveřejněno 25.7.2017)
14/2017  (zveřejněno 15.8.2017)
15/2017  (zveřejněno 20.8.2017)
16/2017  (zveřejněno 20.9.2017)
17/2017  (zveřejněno 20.9.2017)
18/2017  (zveřejněno 1.10.2017)
19/2017  (zveřejněno 15.10.2017)
20/2017  (zveřejněno 20.10.2017)
21/2017  (zveřejněno 25.10.2017)
22/2017  (zveřejněno 13.11.2017)
23/2017  (zveřejněno 15.11.2017)
24/2017  (zveřejněno 15.11.2017)
25/2017  (zveřejněno 21.11.2017)
26/2017  (zveřejněno 23.11.2017)
27/2017  (zveřejněno 5.12.2017)
28/2017  (zveřejněno 13.12.2017)
29/2017  (zveřejněno 18.12.2017)
30/2017  (zveřejněno 22.12.2017)
31/2017  (zveřejněno 2.1.2018)