Financování obce Včelná v roce 2018

Odkaz na rozklikávací rozpočet obce na webu ministerstva financí: monitor státní pokladny

Rozpočet obce na rok 2018  (zveřejněno dne 21.12.2017)

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2020  (zveřejněno dne 21.12.2017)

Rozpočet sociálního fonduobce na rok 2018  (zveřejněno dne 21.12.2017)

Rozpočet nákladů a výnosů PO Mateřské školy Včelná na rok 2018  (zveřejněno dne 18.12.2017)

Střednědobý výhled nákladů a výnosů PO Mateřské školy Včelná na roky 2019-2020  (zveřejněno dne 18.12.2017)

Závěrečný účet obce za rok 2018 s přílohami (zveřejněno 18.6.2019):
  - výkaz plnění rozpočtu obce
  - výkaz zisku a ztráty obce
  - rozvaha obce
  - příloha obce
  - výkaz zisku a ztráty MŠ
  - rozvaha MŠ
  - příloha MŠ
  - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

 

Rozpočtová opatření přijatá v průběhu roku:

1/2018  (zveřejněno 15.1.2018)
2/2018  (zveřejněno 22.1.2018)
3/2018  (zveřejněno 26.1.2018)
4/2018  (zveřejněno 10.2.2018)
5/2018  (zveřejněno 20.2.2018)
6/2018  (zveřejněno 23.2.2018)
7/2018  (zveřejněno 3.3.2018)
8/2018  (zveřejněno 14.3.2018)
9/2018  (zveřejněno 15.3.2018)
10/2018  (zveřejněno 30.3.2018)
11/2018  (zveřejněno 6.4.2018)
12/2018 (zveřejněno 16.4.2018)
13/2018 (zveřejněno 30.4.2018)
14/2018 (zveřejněno 7.5.2018)
15/2018 (zveřejněno 14.5.2018)
16/2018 (zveřejněno 4.6.2018)
17/2018 (zveřejněno 30.6.2018)
18/2018 (zveřejněno 20.7.2018)
19/2018 (zveřejněno 16.8.2018)
20/2018 (zveřejněno 16.8.2018)
21/2018 (zveřejněno 23.8.2018)
22/2018 (zveřejněno 28.8.2018)
23/2018 (zveřejněno 4.9.2018)
24/2018 (zveřejněno 13.9.2018)
25/2018 (zveřejněno 14.9.2018)
26/2018 (zveřejněno 18.9.2018)
27/2018 (zveřejněno 26.9.2018)
28/2018 (zveřejněno 5.10.2018)
29/2018 (zveřejněno 5.10.2018)
30/2018 (zveřejněno 14.10.2018)
31/2018 (zveřejneno 26.10.2018)
32/2018 (zveřejneno 6.11.2018)
33/2018 (zveřejneno 23.11.2018)
34/2018 (zveřejneno 26.11.2018)
35/2018 (zveřejneno 4.12.2018)
36/2018 (zveřejneno 13.12.2018)
37/2018 (zveřejneno 18.12.2018)
38/2018 (zveřejneno 28.12.2018)
39/2018 (zveřejneno 31.12.2018)