Tiskopisy a formuláře ke stažení

KD1 Smlouva o poskytnutí sálu Kulturního domu
KD2 Žádost o slevu či odklad platby za pronájem KD
VP1 Žádost o povolení užívání veřejného prostranství
ST3 Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
ST4 Žádost o povolení překopu místní komunikace
ST5 Žádost o povolení protlaku / podvrtu místní komunikace
ST6 Žádost o povolení uzavírky místní komunikace
ST7 Příloha k žádosti o překop, protlak či podvrt místní komunikace
ŽP Žádost o povolení výjimečného kácení stromů rostoucích mimo les (ve formátu PDF)
SO1 Žádost o poskytnutí jednorázového sociálního příspěvku
SO2 Žádost o poskytnutí příspěvku na individuální dopravu
SO3 Dotazník ke zjištění skutečných nákladů na bydlení
DF Žádost o dotaci - fyzická osoba
DP Žádost o dotaci - právnická osoba