Vytisknout tuto stránku

Tiskopisy a formuláře ke stažení

PES Ohlášení k místnímu poplatku ze psů  (.doc)
ODP1 Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku (.rtf)
KD1 Smlouva o poskytnutí sálu Kulturního domu (.rtf)
KD2 Žádost o slevu či odklad platby za pronájem KD (.rtf)
VP1 Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (.rtf)
ST3 Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci (.rtf)
ST4 Žádost o povolení překopu místní komunikace (.rtf)
ST5 Žádost o povolení protlaku / podvrtu místní komunikace (.rtf)
ST6 Žádost o povolení uzavírky místní komunikace (.rtf)
ST7 Příloha k žádosti o překop, protlak či podvrt místní komunikace (.rtf)
ŽP Žádost o povolení výjimečného kácení stromů rostoucích mimo les (.pdf)
SO1 Žádost o poskytnutí jednorázového sociálního příspěvku (.rtf)
SO2 Žádost o poskytnutí příspěvku na individuální dopravu (.rtf)
SO3 Dotazník ke zjištění skutečných nákladů na bydlení (.rtf)
DF Žádost o dotaci - fyzická osoba (.rtf)
DP Žádost o dotaci - právnická osoba (.rtf)