Zastupitelstvo 1930 - 1936

oz 1930

Zleva:
Stojící: Emil Benák • Novák ze Čtyř Chalup • Antonín Babka
Kroneisl • Školák • Vavroch • Witthan • Marek
Sedící: Míka • Zegermacher • Jan Vávra
Josef Kalkuš - starosta • Mayer • Petr • Zettl

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Včelná 21. září 1930

Komunisté, sociální demokraté a národní socialisté byli sdruženi. Lidovci se živnostníky též. Odvolilo 505 voličů.

Č. 1 Komunisté - 160 hlasů, 5 mandátů:

Vávra Jan, obchodník, Včelná č. 81

Zegermacher Karel, kovář, Včelná č. 73

Benák Emil, obchodník, Včelná č. 35

Withan Robert, zámečník, Včelná č. 30

Míka Vojtěch, obchodník, Včelná č. 159

Č. 2 Lidovci - 110 hlasů, 3 mandáty:

Mayer Josef, domkář, Včelná č. 15

Babka Antonín, krejčí, Včelná č. 58

Novák Martin, domkář, Včelná č. 17

Č. 3 Národní demokracie - 15 hlasů, žádný mandát
Č. 4 Sociální demokracie - 75 hlasů, 2 mandáty:

Petr Josef, klempíř, Včelná č. 7

Školák Vojtěch, domkář, Včelná č. 5

Č. 5 Živnostníci - 95 hlasů, 3 mandáty:

Kalkuš Josef, hostinský, Včelná č. 13

Cettl Leopold, klempíř, Včelná č. 59

Kroneisl František, řezník, Včelná č. 25

Č. 6 Národně sociální - 50 hlasů, 2 mandáty:

Marek Jan, mistr tesař., Včelná č. 16

Vavroch Václav, dělník, Včelná č. 51