Zápis z XII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 8.5.2000

Zápis z XII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:

  • slavnostní zasedání za přítomnosti zastupitelů a hostů
  • odnesení kytic k pomníkům padlých I. a II. světové války
  • uctění památky obětí válek
  • předání praporu obce do rukou starosty senátorem Parlamentu ČR
   panem Martinem Dvořákem
  • vztyčení obecního praporu u pomníků


ZÁPIS:

Přítomno 7 zastupitelů z 9. Z. Mikšovský a Mgr. Vl. Braumová omluveni.
Přítomní hosté: MUDr. Martin Dvořák, senátor Parlamentu ČR s chotí
František Ondřich, starosta obce Kamenný Újezd
Marie Štěpánková, starostka obce Homole
Pavel Pinter, ředitel firmy Swietelsky, ČB
Jaroslav Rataj, Vít Vejčík

Zasedání zahájil starosta obce, přivítal přítomné zastupitele a hosty. Starosta seznámil přítomné s programem slavnostního zasedání a s programem položení květin u pomníků v obci a uctění památky obětí válek.

Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na rekonstrukci pomníku obětem I. a II. světové války. Jmenovitě pak firmám Swietelsky ČB, Building ČB, Kašparů-Koller ČB, JANA Včelná, Budějovické štěrkopísky, zámečnictví Čížek Včelná, Kámen ČB, Jihokámen Písek.

V diskuzi byla podána zpráva o přidělení symbolů obci Parlamentem ČR.

Před 14. hodinou byla první část slavnostního zasedání ukončena. Přítomní se ve 14 hodin shromáždili před budovou OÚ a odtud odešli průvodem k pomníku rudoarmějců a k pomníkům padlým I. a II. světové války.

U pomníků byly položeny kytice senátorem Parlamentu ČR Martinem Dvořákem se starostou obce. Kytice položili též představitelé politických stran ODS a KSČM.

Při uctění památky obětí válek u pomníků padlým v I. a II. světové válce přednesla státní hymnu pěvkyně IV. ročníku konzervatoře v Č. Budějovicích slečna Jadwiga Scheinfluková.

V krátkém vystoupení promluvil senátor Parlamentu ČR pan Martin Dvořák. Senátor Dvořák symbolicky předal starostovi obce obecní prapor, který pak starosta vztyčil vedle státní vlajky.

Na závěr promluvil starosta obce Pavel Rožboud, poděkoval všem, kdo se podíleli na rekonstrukci pomníku, senátorovi Martinu Dvořákovi a všem přítomným za účast při slavnostním aktu.

Uctění památky obětí válek se kromě zastupitelů obce a pozvaných hostů zúčastnilo 55 občanů obce.


Zapsal: P. Rožboud
Ověřili: J. Petrová, Ing. J. Manžuková