Usnesení z ustavujícího zasedání OZ Včelná 2010

Přijatá usnesení
na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva
dne 3.12.2010


 • 1/1b/2010
  Zastupitelstvo volí na místo uvolněného starosty pana Zdeňka Petra, nar. 25.4.1960, bytem Jiráskova 460, Včelná.
 • 2/1b/2010
  Zastupitelstvo volí na místo neuvolněné místostarostky paní Ing. Jarmilu Mandžukovou, nar. 23.6.1959, bytem Nová 462, Včelná.
 • 3/1b/2010
  Zastupitelstvo zřizuje tříčlenný finanční výbor a jako jeho předsedu volí pana Ing. Karla Pokorného.
 • 4/1b/2010
  Zastupitelstvo zřizuje tříčlenný kontrolní výbor a jako jeho předsedkyni volí paní JUDr. Ivanu Zálišovou.
 • 5/1b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: místostarostka 8.990 Kč, předseda výboru nebo komise 1.660 Kč, člen výboru nebo komise 1.240 Kč, člen zastupitelstva bez členství ve výboru nebo komisi 540 Kč, a to s platností od 1.12.2010. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna poskytuje pouze za funkci, za niž náleží nejvyšší odměna.
 • 6/1b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje podání námitky k umístění plochy KP 27 v katastru obce Včelná v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
 • 7/1b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti k Jihočeskému kraji o grant na "Tvořivé kurzy pro děti a semináře komunikačních stylů a dovedností" ve výši 30.000 Kč.