Usnesení z 5. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 5. zasedání obecního zastupitelstva
dne 14.3.2011


 • 1/5/2011
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 s navýšením příjmů o 90.730 Kč a výdajů o 45.330 Kč
 • 2/5/2011
  Zastupitelstvo schvaluje text výzvy k podání nabídky na dodání Bezdrátového místního informačního systému pro obec Včelná
 • 3/5/2011
  Zastupitelstvo schvaluje nabídkovou cenu 100 Kč k odkupu soukromých pozemků pod komunikacemi a chodníky na místních komunikacích
 • 4/5/2011
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant od Jihočeského kraje na živou kulturu na rok 2011 s výší projektu 43.900 Kč