Usnesení z 8. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 8. zasedání obecního zastupitelstva
dne 6.6.2011


 • 1/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 2/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 180/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Včelná od Marie Melisové, Martiny Kašparové a Dagmar Vlasákové, všechny bytem Witthanova 120, Včelná
 • 3/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 180/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Včelná od Marie Melisové, Witthanova 120, Včelná
 • 4/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 180/6 o výměře 140 m2 v k.ú. Včelná od JUDr. Františka Vavrocha, tř. 5. května 42, Včelná a Miroslava Vavrocha, bytem Na Vyhlídce 369, Kamenný Újezd
 • 5/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemků parc. č. 180/8 o výměře 68 m2, parc. č. 194/2 o výměře 67 m2 a parc. č. 218 o výměře 142 m2 v k.ú. Včelná od Statutárního města České Budějovice
 • 6/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemků parc. č. 456/2 o výměře 498 m2 a parc. č. 442/2 o výměře 177 m2 v k.ú. Včelná od obce Plav
 • 7/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 497/5 o výměře 3 m2 v k.ú. Včelná od Karla Samce a Anny Samcové, oba bytem Čtyři chalupy 19, Včelná
 • 8/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 497/3 o výměře 59 m2 v k.ú. Včelná od Ivany Šedové, Čtyři chalupy 348, Včelná
 • 9/8/2011
  Zastupitelstvo schvaluje dodavatele bezdrátového místního informačního systému obce Včelná s cenou dodávky 454.008 Kč
 • 10/8/2011
  Zastupitelstvo ukládá předsedovi finančního výboru obce předložit na příštím zasedání zastupitelstva zápisy z kontrol za leden až červen 2011