Usnesení z 13. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 13. zasedání obecního zastupitelstva
dne 12.12.2011


 • 1/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok 2012 takto - vodné: pevná složka 360 Kč, pohyblivá 28,15 Kč/m3; stočné: pevná složka 240 Kč, pohyblivá 22,97 Kč/m3, všechny částky bez DPH
 • 2/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2012 ve výši příjmů i výdajů 11.236.200 Kč. V části financování Splátky půjček ve výši 350.000 Kč.
 • 3/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2012 ve výši příjmů i výdajů 118.000 Kč
 • 4/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství
 • 5/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2013-2014
 • 6/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná (nově označeno 723/216) o výměře 25 m2 za cenu 300 Kč/m2. Kupující Karel Šandera, nar. 20.6.1968, tř.5.května 490, Včelná
 • 7/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 368/2 v k.ú. Včelná o výměře 22 m2 za cenu 120 Kč/m2 manželům Františku a Marii Soukupovým, Jiráskova 360, Včelná.
 • 8/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru posoudit návrh na zvýšení stravného v MŠ Včelná a provést kontrolu hospodaření MŠ Včelná za rok 2011
 • 9/13/2011
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o grant na 'Živou kulturu' k Jihočeskému kraji