Usnesení ze 14. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 14. zasedání obecního zastupitelstva
dne 16.1.2012


 • 1/14/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2011 s navýšením příjmů o 437.500 Kč a snížením výdajů o 1.234.460 Kč.
 • 2/14/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná vydává Územní plán Včelná formou opatření obecné povahy, včetně příloh č. 1 a 2 (grafická část).
 • 3/14/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2012 o místních poplatcích.
 • 4/14/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis zničených a opotřebovaných předmětů v majetku obce v celkové výši 56.122,55 Kč dle návrhu z 13.1.2012.
 • 5/14/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2012 s firmou Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. s výší ročního plnění 857.822 Kč.