Usnesení z 15. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 15. zasedání obecního zastupitelstva
dne 6.2.2012


  • 1/15/2012
    Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2011 s tím, že kladný výsledek hospodaření 405,36 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ Včelná.
  • 2/15/2012
    Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2011.