Usnesení z 19. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 19. zasedání obecního zastupitelstva
dne 7.5.2012


  • 1/19/2012
    Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 776/1 a 776/5 v k.ú. Včelná.
  • 2/19/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 719/2 (160 m2), 721 (146 m2), 723/179 (46 m2) v k.ú. Včelná.
  • 3/19/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Včelná o 28 dětí celkem na 88 dětí.