Usnesení z 21. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 21. zasedání obecního zastupitelstva
dne 4.6.2012


  • 1/21/2012
    Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2012 s navýšením příjmů o 24.900 Kč a výdajů o 3.071.500 Kč.
  • 2/21/2012
    Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 719/2 o výměře 160 m2, parc. č. 721 o výměře 146 m2 a parc. č. 723/179 o výměře 46 m2 v k.ú. Včelná společnosti Včelná S+V s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice za cenu 350 Kč/m2.