Usnesení z 23. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 23. zasedání obecního zastupitelstva
dne 30.7.2012


  • 1/23/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky 'Dodávka a montáž podlahových krytin v budově mateřské školy Včelná' firmu František Strnad - KOBERCE STRNAD LIŠOV, tř. 5. května 698, 373 72 Lišov
  • 2/23/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 48 m2. Předmětná část je nově označena v GP č. 1082-15/2012 jako parc. č. 723/227
  • 3/23/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Územní studii Včelná - Dlouhé role, lokality 19 B, 20 SB, PZ zpracovanou ing. arch. Petrem Hetešou