Usnesení z 25. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 25. zasedání obecního zastupitelstva
dne 8.10.2012


  • 1/25/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012 s navýšením výdajů o 770.000 Kč.
  • 2/25/2012
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná o 50.000 Kč na 280.000 Kč.