Usnesení z 29. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 29. zasedání obecního zastupitelstva
dne 14.1.2013


  • 1/29/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o příspěvku mezi obcí Včelná a Sportovním klubem Včelná na sportovní činnost v roce 2013 s výší příspěvku 100.000 Kč
  • 2/29/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná vylučuje možnost použití účtu obce Včelná u České národní banky, zřízeného podle § 33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní.