Usnesení z 30. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 30. zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.2.2013


 • 1/30/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku PO Mateřská škola Včelná dle návrhu ze dne 23.1.2013 v celkové výši 124.338,90 Kč.
 • 2/30/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku obce dle návrhu ze dne 6.2.2013 v celkové výši 113.269,23 Kč
 • 4/30/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o dotaci z MAS Blanský les - Netolicko na výměnu oken v budově Obecního úřadu Včelná.
 • 5/30/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje bezúplatný převod předmětů inv. č. 1702, 1280, 1346 a 1378 z majetku obce Včelná k hospodaření do Mateřské školy Včelná.
 • 6/30/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru projednat Plán investic na rok 2013 a posoudit obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.