Usnesení z 31. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 31. zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.3.2013


 • 1/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis projektu chodník tř.5.května v hodnotě 38.080 Kč
 • 2/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis projektu kanalizace ul. Včelenská v hodnotě 46.410 Kč.
 • 3/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku obce Včelná za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2.197.573,31 Kč
 • 4/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2012 s výsledkem hospodaření ve výši -15.121,94 Kč. Schodek bude uhrazen z rezervního fondu MŠ
 • 5/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpisový plán obce na rok 2013
 • 6/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis tiskárny Brother DCP 9045CDN, inv. č. 1017 v hodnotě 20.517 Kč
 • 7/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2013 o místních poplatcích
 • 8/31/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 2/2013 o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace