Usnesení z 32. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 32. zasedání obecního zastupitelstva
dne 8.4.2013


  • 1/32/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozšíření pořizované změny územního plánu Včelná č. 1 o lokalitu severně od železniční trati Č. Budějovice - H. Dvořiště (změna dispozice komunikace pod tratí)
  • 2/32/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/21 v k.ú. Včelná o výměře 85 m2 od za cenu 100 Kč/m2