Usnesení z 34. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 34. zasedání obecního zastupitelstva
dne 10.6.2013


  • 1/34/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar obci Plav ve výši 10.000 Kč na likvidaci povodňových škod.
  • 2/34/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná u bytového domu čp. 608 o výměře cca 36 m2 za cenu 200 Kč/m2 - viz grafická příloha
  • 3/34/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 50 a 62 v k.ú. Včelná